OUP

Općenito

Tvrtka niceshops GmbH, Saaz 99, 8341, Paldau, Mail: hrvatska@byebye-sweat.com (u daljnjem tekstu "Izvršitelj naloga" ili "niceshops GmbH") je specijalizirana za uređenje internetskih trgovina i logističku obradu u području e-trgovine u različitim proizvodnim segmentima.

Ovi se Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu „OUP“) odnose na trgovinu putem webshopa na stranici: www.zbogomznojenje.hr.

Kod kupaca se radi u pravilu o potrošačima u smislu članka 1. stavak 1. točka 2. i članka 1. stavak 3. Zakona o zaštiti potrošača, ali i o poduzećima u smislu članka 1. stavak 1. točka 1. Zakona o zaštiti potrošača.

U svrhu lakše čitljivosti ne vrši se razlika prema spolu. To se radi bez ikakve namjere diskriminacije. Svi se spolovi tretiraju jednako.

Prihvaćanje Općih uvjeta poslovanja

Kupac razumije ove Opće uvjete poslovanja i pristaje na njih tako što prihvaća ove OUP.

Svi poslovni odnosi između izvršitelja naloga i kupca podliježu ovim Općim uvjetima poslovanja i odredbama važećim u trenutku zaključenja posla. Ovi Opći uvjeti poslovanja zamjenjuju moguće OUP kupca.

Klauzula o odbijanju

Ne priznaje se uključivanje Općih uvjeta poslovanja ili ugovornih uvjeta od strane kupca, koji odstupaju od ovih UOP, osim, ukoliko su izrijekom priznati od strane niceshops GmbH.

Sklapanje ugovora

Pritiskom na gumb "Naruči uz obvezu plaćanja" kupac daje obvezujuću ponudu za sklapanje ugovora s izvršiteljem naloga. Izvršitelj naloga nije dužan prihvatiti ovu ponudu. Prije konačne predaje narudžbe kupac može još jednom provjeriti ima li pogrešaka i ispraviti ih ako je potrebno.

Izvršitelj naloga kupcu potvrđuje primitak ponude putem elektronske pošte na adresu koju je naveo kupac ("Potvrda narudžbe"). Ovaj e-mail ne predstavlja prihvaćanje ponude od strane izvršitelja naloga. Izvršitelj naloga može prihvatiti ponude potvrdom o primitku ponude u sljedećem e-mailu ("Potvrda narudžbe") ili slanjem naručene robe. Kupac je vezan za svoje upite tri dana.

Kako bi elektroničkim putem mogli dobiti usluge i robu od izvršitelja naloga, kupci se moraju registrirati u online-trgovini. Kupac je dužan pružiti istinite i potpune podatke tijekom poslovnog odnosa i stalno ažurirati svoje podatke. Sa svojim podacima mora postupati povjerljivo i zaštititi ih od neovlaštenog pristupa. Ako kupac posumnja na zlouporabu od treće strane, mora odmah obavijestiti izvršitelja naloga.

Kupac ne smije koristiti radnje koje bi mogle ugroziti ili narušiti tehničku dostupnost internetske trgovine (uključujući cyber-napade). Takvo ponašanje podliježe pravnom progonu.

Pohranjivanje teksta ugovora

Tekst ugovora, tj. podaci kupca o postupku narudžbe pohranjuju se kod niceshops GmbH i kupac ih može pregledati pod linkom "Moj račun" odnosno "Moje narudžbe". Neovisno o tome niceshops GmbH šalje potvrdu narudžbe i ove OUP na e-mail adresu koju je naveo kupac.

Pravo na odustajanje/opoziv

Ovo pravo na odustajanje odnosi se samo na potrošače.

Kupac može bez obrazloženja u roku od 14 dana opozvati ugovor o prodaji sklopljen na daljinu. Informacije o povratu možete pronaći ovdje: https://www.zbogomznojenje.hr/info/povrat-posiljke
Uz ovaj rok odobravamo Vam i produženo pravo na opoziv od 16 dana.

Pravo na opoziv

Kao potrošač, kupac ima pravo na opoziv ovog ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Zakonski rok opoziva je 14 dana od dana kada ste Vi ili od Vas imenovana treća strana, a koja nije prijevoznik, preuzeli robu. Nadalje, izvršitelj naloga daje uz ovaj rok i produženo pravo na opoziv od 16 dana. Kupac tako ima 30 dana za opoziv ugovora.

Kako bi ostvario pravo opoziva, kupac mora obavijestiti izvršitelja naloga o svojoj namjeri o opozivu ugovora jasnom izjavom (na primjer putem dopisa poslanog poštom, faksom ili e-mailom).

Kupac za to može koristiti ogledni obrazac za opoziv, ali to nije nužno potrebno. Kako bi se ispoštovao rok za opoziv, dovoljno je da kupac pošalje obavijest o izvršenju prava na opoziv prije isteka roka za opoziv.

Pravo na opoziv ne odnosi se na sljedeće ugovore:

Potrošač nema pravo na opoziv ugovora u slučaju ugovora na daljinu ili ugovora izvan poslovnica koji se odnose na

 • usluge, ako je trgovac - na izričit zahtjev potrošača prema § 10. Zakona o međugradskom i inozemnom poslovanju i potvrde potrošača da je svjestan gubitka prava na opoziv u slučaju potpunog izvršenja ugovora - započeo uslugu prije isteka § 1. 11 FAGG i usluga je tada u potpunosti pružena;
 • robe ili usluge čija cijena ovisi o fluktuacijama na financijskom tržištu na koje trgovac ne može utjecati i do kojih može doći tijekom razdoblja odustajanja;
 • robu koja je proizvedena prema specifikacijama kupca ili je jasno prilagođena njegovim osobnim potrebama;
 • robu koja se može brzo pokvariti ili bi se rok upotrebe brzo prekoračio;
 • robu koja je isporučena zapečaćena i nije prikladna za povrat iz zdravstvenih ili higijenskih razloga ako je potrošač otvorio robu nakon isporuke;
 • robu koja je zbog svoje prirode neodvojivo pomiješana s drugom robom;
 • alkoholna pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, ali koja se ne mogu isporučiti prije 30 dana od sklapanja ugovora i čija trenutna vrijednost ovisi o tržišnim fluktuacijama na koje trgovac ne može utjecati;
 • audio ili video zapisi ili računalni softver isporučeni u zapečaćenom pakiranju, pod uvjetom da je paket otvoren nakon isporuke;
 • knjige, novine, časopise ili stripove, osim ugovora o pretplati za nabavu takvih publikacija;
 • robu koja je namjerno ili nenamjerno oštećena uslijed nepravilne uporabe (u slučaju oštećenja tijekom transporta, odmah nas kontaktirajte!);
 • isporuku digitalnog sadržaja koji nije pohranjen na fizičkom nosaču podataka, ako trgovac - uz izričit pristanak potrošača povezanu s saznanjem potrošača o gubitku prava na odustanak od ugovora u slučaju prijevremenog izvršenja ugovora i nakon davanja kopije ili potvrde u skladu sa stavkom 2. 5. ili 7. § 3. Zakona o međugradskom i inozemnom poslovanju - započela je isporuka prije isteka roka za povlačenje u skladu s § 11. Zakona o međugradskom i inozemnom poslovanju;
 • biljke: ako ste ih primili oštećene, uzmite ih odmah po primitku i pošaljite nam fotografije; u ovom slučaju moguć je povrat robe.

Tehnička oprema pokrivena je jamstvom proizvođača. U nekim slučajevima, povrat pošiljke se rješava izravno kod proizvođača.

Proizvode vraćene zbog alergijske reakcije ili netolerancije prihvaćamo samo ako alergen nije naveden u opisu proizvoda.

Nadalje, potrošač nema pravo odustati od ugovora u slučaju ugovora o hitnom popravku ili održavanju, ako je potrošač izričito zatražio posjet trgovca radi obavljanja ovog posla. Ako tijekom takvog posjeta trgovac pruža druge usluge koje potrošač nije izričito zatražio ili isporučuje robu koja nije nužno potrebna kao rezervni dijelovi za održavanje ili popravak, potrošač ima pravo odustati od ugovora u odnosu na te druge usluge ili robu.

Posljedice opoziva

Ukoliko kupac otkaže ovaj ugovor, izvršitelj naloga je dužan vratiti sve uplate primljene od kupca, uključujući troškove isporuke (s izuzećem dodatnih troškova koji su nastali ukoliko kupac koristi drugu vrstu isporuke od one najpovoljnije standardne isporuke koju nudi izvršitelj naloga), bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od datuma kada je izvršitelj naloga primio Vašu obavijest o otkazivanju ovog ugovora. Za povrat novca izvršitelj naloga koristi istu vrstu plaćanja koju je kupac koristio za ovu transakciju, osim ako s kupcem nije izričito dogovoreno nešto drugo; ni u kojem slučaju kupcu neće biti naplaćene naknade za povrat novca. Izvršitelj naloga može uskratiti povrat novca do povratka robe ili do primitka dokaza da je roba poslana natrag, ovisno što nastupa ranije.

Ukoliko je gubitak vrijednosti robe posljedica činjenice da je roba korištena na način koji nije potreban za provjeru kvalitete, kupac je odgovoran za taj gubitak vrijednosti.

Kupac mora bez odgađanja i u svakom slučaju najkasnije unutar 14 dana od dana kada je obavijestio izvršitelja naloga o otkazivanju ovog ugovora poslati robu na:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 Paldau
e-mail: hrvatska@byebye-sweat.com
(+43) 720 710740 9000

Rok je održan ukoliko kupac pošalje robu prije isteka roka od 14 dana.

Povrat robe iz sljedećih zemalja je besplatan:

Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Njemačka, Estonija, Španjolska, Finska, Francuska, Velika Britanija, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Luksemburg, Latvija, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Švedska, Slovenija, Slovačka

Povrat robe iz Italije, Švicarske i ostalih država koje nisu gore navedene kupac mora platiti sam.

To je zbog poslovnih, pravnih i logističkih razloga i bez ikakve namjere diskriminacije.

Detaljne informacije na temu povrata robe možete pronaći ovdje: https://www.zbogomznojenje.hr/info/povrat-posiljke

Kraj informacija o pravu na opoziv

Cijene

Sve cijene proizvoda su krajnje cijene; sadrže zakonski porez na dodanu vrijednost(PDV).

U slučaju sumnje, porez na dodanu vrijednost još nije uključen. Primjenjuju se svaki put iznosi navedeni u trenutku narudžbe.

Plaćanje se vrši prijenosom na račun koji je naveo izvršitelj naloga. Hoće li se plaćanje odvijati mjesečno (trajna obveza) ili jednom (ciljna obveza) ovisi o dogovoru između dobavljača i kupca.

Troškovi otpreme

Na navedene cijene proizvoda zaračunavaju se troškovi dostave. Ovisno o određenoj visini vrijednosti narudžbe, ti se troškovi ne primjenjuju. U ponudama možete saznati više o visini troškova dostave i graničnoj vrijednosti. Izvršitelj naloga ponovo obavještava kupca o cijenama, porezima i troškovima dostave u sažetku narudžbe prije nego što narudžba bude dovršena. Važeći porez na dodanu vrijednost uključen je u troškove dostave.

Prilikom plaćanja pouzećem potrebno je dodatno još platiti naknadu za pouzeće (naknada nastala za uslugu koja naplaćuje troškove računa, a zatim se novac izravno prosljeđuje prodavaču). Naknada se kupcu ne iskazuje na računu, već se ona neposredno plaća dostavljaču.

Dodatne informacije o plaćanju i otpremi mogu se naći na web-stranici izvršitelja naloga.

Uvjeti isporuke

Ukoliko nije drugačije ugovoreno, isporuka se vrši na adresu koju je naveo kupac. Dostavljamo i na paketne stanice.

Rizik od gubitka ili oštećenja robe (samo tada) prelazi na potrošača kada on ili treća strana ovlaštena za primanje robe (koja nije prijevoznik) preuzmu robu.

Predviđeni rok isporuke direktno je naveden u košarici. Prilikom plaćanja unaprijed, rok isporuke započinje jedan dan nakon primitka uplate na bankovni račun niceshops GmbH. Kod plaćanja pouzećem ili kod kupnje na račun rok isporuke započinje jedan dan nakon dana zaključenja ugovora. U ostalim slučajevima rok isporuke započinje jedan dan nakon primitka narudžbe.

niceshops GmbH ne snosi odgovornost u slučaju prepreka koje mogu nastati kod isporuke zbog prijevoznika ili proizvođača. Ukoliko okolnosti za koje tvrtka niceshops GmbH nije odgovorna onemoguće isporuku ili pridržavanje ugovorenog roka isporuke, niceshops GmbH ima pravo djelomično ili u cijelosti odstupiti od ugovora. niceshops GmbH će o tome odmah obavijestiti kupca. Potraživanja za naknadu štete su u tom slučaju izuzeta, pod uvjetom da se ne može dokazati da je kriva tvrtka niceshops GmbH. Kupac će biti obaviješten o postojećim ograničenjima isporuke prije početka postupka narudžbe.

niceshops GmbH može kupcu dobrovoljno poslati "gratis-proizvod". Kupac ne može prisvojiti pravo na ovaj besplatni proizvod. Besplatni proizvod prenosi se pod rezolutivnim uvjetom da kupac ne odustane od ugovora odnosno ne opozove ovaj ugovor. U tom smislu, u slučaju raskida ugovora, kupac mora samoinicijativno vratiti besplatni proizvod tvrtki niceshops GmbH.

Dospijeće i pravo zadržavanja vlasništva

Potraživanja izvršitelja naloga dospijevaju kada se izda račun, a najranije pri primitku robe. Ukoliko se potraživanja ne plate u roku od četrnaest dana, izvršitelj naloga će potraživati 4% godišnje zakonskih zateznih kamata od datuma dospijeća. Ukoliko je kupac poduzeće, iznos zateznih kamata temelji se na § 456 UGB (Zakona o poduzećima).

Sva roba koju isporuči izvršitelj naloga ostaje u njegovom vlasništvu do trenutka potpune isplate. Ustupanje robe od strane kupca trećoj strani, prije nego što je u cijelosti plaćena, zahtijeva prethodni pristanak izvršitelja naloga.

Ukoliko kupac nije preuzeo robu kako je dogovoreno (nepravovremeno preuzimanje), izvršitelj naloga ima pravo uskladištiti robu, za što se može naplatiti naknada za skladištenje od 0,1% bruto iznosa računa za svaku kalendarsku godinu (ili njezin dio) ili deponirati robu na sudu na trošak i rizik kupca.

Uvjeti plaćanja

niceshops GmbH prihvaća načine plaćanja navedene u online trgovini.

Jamstvo

Ukoliko nije drugačije određeno, primjenjuju se opće zakonske odredbe.

Jamstvo je isključeno u slučaju nedostataka koje je prouzročio kupac. To je osobito slučaj s nepravilnim rukovanjem, pogrešnim korištenjem ili neovlaštenim pokušajima popravka.

Ukoliko je roba isporučena s očiglednom štetom nastalom tijekom transporta, kupac je dužan takvu štetu odmah prijaviti isporučitelju i odmah kontaktirati izvršitelja naloga. Propuštanje reklamacije ili uspostave kontakta nema posljedica na zakonske zahtjeve potrošača vezano uz jamstvo i služi samo kao podrška izvršitelju naloga u ostvarivanju potraživanja prema tvrtki koja dostavlja naručenu robu ili prema osiguravajućem društvu.

Ukoliko postoji jamstvo proizvođača, kupac je dužan isto odmah zatražiti od proizvođača. Ako je kupac potrošač, mora ga se obavijestiti o jamstvu pismeno ili na neki drugi način koji mu je na raspolaganju (npr. e-mailom). Odgovornost tvrtke {company_name} isključena je iz jamstva proizvođača. Jamstvene obveze tvrtke niceshops GmbH nisu ograničene garancijama proizvođača.

Izvršitelj naloga ne jamči da su fotografije objavljene u web-trgovini istovjetne stvarno isporučenoj robi.

Isključenje od odgovornosti

Zahtjevi kupca za naknadu štete prema tvrtki niceshops GmbH isključeni su ukoliko tvrtka niceshops GmbH ili njezin zastupnik odnosno zastupnički agent nisu djelovali s namjerom ili grubim nemarom.

Iznos odgovornosti ograničen je na štete koja se obično mogu predvidjeti kod zaključivanja ugovora.

Izvršitelj naloga ne odgovara tvrtkama za izgubljenu dobit.

Jamstvo ostaje netaknuto kod oštećenja uslijed povrede života, tijela i zdravlja, zbog nemarne ili namjerne povrede bitnih ugovornih obveza ili prema Zakonu o jamstvu proizvoda.

Izvršitelj naloga nije odgovoran ukoliko ne može ispuniti svoje obveze iz ugovornog odnosa zbog okolnosti za koje on ili zastupnički agent nisu odgovorni. To se, između ostalog, odnosi na nedostupnost energije ili telekomunikacijskih usluga, kao i zbog više sile.

Zaštita podataka

Odredbe o zaštiti podataka sadržane su u Izjavi o zaštiti podataka.

Izvršitelj naloga skreće pozornost na činjenicu da se podaci kupca mogu obrađivati u reklamne svrhe na temelju opravdanih interesa (članak 6. stavak 1. lit. f GDPR). Kupac se može usprotiviti ovom obliku obrade podataka u bilo kojem trenutku (članak 21. stavak 2. GDPR).

Promjene Općih uvjeta poslovanja / Zadržavanje prava na izmjene

Imamo pravo jednostrano promijeniti ove Opće uvjete ukoliko je to potrebno zbog naknadno nastalih ekvivalentnih smetnji ili zbog usklađivanja promijenjenih zakonskih ili tehničkih okvirnih uvjeta. O sadržaju promijenjene odredbe obavijestit ćemo kupca slanjem obavijesti na posljednju poznatu e-mail adresu kupca. Promjena će postati dio ugovora ukoliko nam kupac unutra šest tjedana od primitka obavijesti o promjeni nije prigovorio u pisanom obliku. Takva naknadna promjena ne može stvoriti nikakav nedostatak za kupca.

Ugovorni jezik

Jezik koji je na raspolaganju za zaključivanje ugovora je njemački jezik.

Mjerodavno pravo i nadležnost

Na ugovorni odnos primjenjuje se austrijsko pravo. Međutim, izbor ovog prava ne smije dovesti do toga da potrošač bude lišen zaštite koja mu se daje prema obveznim propisima države u kojoj boravi (usp. članak 6. stavak 2. Rom I-VO). Primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o međunarodnoj prodaji robe (Zakon o prodaji UN-a) kao i referentni standardi isključeni su.

Isključivo mjesto nadležnosti je Graz. Ukoliko je kupac potrošač i ima prebivalište ili boravište ili je zaposlen unutar zemlje, protiv kupca se može podnijeti tužba samo pred onim sudovima u čijem se okrugu nalazi njegovo prebivalište, boravište ili mjesto zaposlenja.

Arbitraža i online-rješavanje sporova

U slučaju sporova i arbitražnog postupka postoji mogućnost da možemo sudjelovati u postupcima internetskog pravobranitelja: https://ombudsmann.at/

U slučaju problema možete na ovoj platformi uložiti žalbu koju će obraditi neovisna arbitražna strana: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Naša e-mail adresa: hrvatska@byebye-sweat.com

Proširena odgovornost proizvođača

Jedinstveni identifikacijski broj (UIN) niceshops GmbH za pakiranja u Francuskoj je: FR223591_01OTUG